Türk Arap Medya Derneği

Türk Arap Medya Derneği (TAM) Türk ve Arap medya mensuplarının karşılıklı etkileşimini sağlamak, basın mensuplarının coğrafyadaki iletişim gücünü ve yeteneklerini geliştirmek, bölgenin sorunlarının adil çözümüne katkı sağlamak ve buna ek olarak bölgede görev yapan medya mensupları arasında yapıcı ve etkin iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulmuştur.

Gazetecilerin iletişimine katkı: Türk Arap Medya Derneği

Türkiye’ de yaşamakta olan Arap gazetecilerin iletişimine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında “Arap Gazeteciler Evi Derneği” ismi ile kurulmuş ve 2018 yılının şubat ayında değişen şartlara kayıtsız kalmayarak, ismini “Türk Arap Medya Derneği” olarak yenilemiş ve yeni yönetimi ile daha aktif bir hizmet sunmaya başlamıştır.


“Türk Arap Medya Derneği” (TAM),

 • Türk ve Arap medya mensuplarının karşılıklı etkileşimini sağlamak, basın mensuplarının coğrafyadaki iletişim gücünü ve yeteneklerini geliştirmek,
 • Bölgenin sorunlarının adil çözümüne katkı sağlamak ve bunlara ek olarak
 • AvrasyaOrtadoğu ve Afrika bölgelerinde görev yapan medya mensupları arasında yapıcı ve etkin iletişimi güçlendirmek

amacını taşımaktadır.

TAM’ın hedefleri

Üyeleri arasında gazete, dergi, haber ajansları, radyo, televizyon, haber portalları ve çalışanları bulunan TAM’ın hedefleri ise şunlardır:

 • Türk ve Arap gazetecilerin bölgedeki iletişim gücünü ve yeteneklerini geliştirmek
 • Bölgenin ve coğrafyanın sorunlarıyla bağlantılı olarak stratejik perspektif oluşturmak.
 • Arap ve Arapça konuşan Türk basın mensuplarında bölgenin tarihi, bu günü ve yarınına ait derin bir bilincin kurulmasına olanak sağlayacak çalışmalar yürütmek.
 • Medya ve basın mensuplarına etki ve iletişim güçlerini, bilgilerini ve yetilerini güçlendiren çeşitli hizmetlerin sunulmasını sağlamak.
 • Üyelerinin mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak
 • Her bölgesi ayrı bir uzmanlaşmayı gerektiren Arap Dünyasında, medya kuruluşlarında fiilen çalışan Türk gazetecilerin, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler, eğitim programları düzenlemek.
 • Türkiye’nin siyasi ve idari yapısı hakkında Arap Gazetecilere eğitim programları düzenlemek.
 • Gazetecilik mesleğini en iyi şekilde temsil etmek. Dernek üyeleri olan meslektaşlara yönelik olarak gerçekleştirilebilecek her türlü davranış karşısında, gerekli tavrı almak ve gerektiğinde sivil toplum kuruluşları, diğer dernekler ve devlet kurumlarıyla iş birliği yapmak.
 • Mesleğe yeni başlayan (muhabirlerinin eğitimine katkıda bulunmak ve sosyal faaliyetler içerisinde yer almak.

Yayın Politikamız,

 • Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) yayınlar çıkarmak,
 • Web sitesi ve sosyal medya üzerinden iletişimde bulunmak,

Etkinlik Çalışmaları,

 • Organizasyonlar düzenlemek,
 • “Dernekler Yasası” çerçevesinde gelir sağlayıcı girişimlerde bulunmak,
 • Amacına uygun tesisler kurmak veya kurulmasını sağlamak,
 • Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetleri üyelerine eşit olarak dağıtmak,
 • Dinlence ve lokal çalışmaları ile dernek üyelerinin birbiriyle iletişimde olmasını ve rahat çalışma alanına sahip olmasını sağlamak.

Dernek faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için Faaliyet Alanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.