TAM – Faaliyet Alanları

FAALİYET ALANLARI


1. Düzenli Toplantılar:

Ortadoğu ve bölgemiz başta olmak üzere Dünya’nın birçok bölgesinde sürekli yeni gelişmeler yaşanmakta. Bu gelişmeleri doğru aktarımı için gazetecilerin doğru bilgilerle donatılması büyük önem taşıyor. Bu meyanda TAM güncel gelişmeler hakkında düzenli olarak Arap ve Türk medya mensuplarını bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Bu meyanda son bir yılda onlarca toplantı gerçekleştiren TAM, Türk seçimlerinden, Yemen’deki duruma kadar birçok farklı konuda yüzlerce gazeteciye ulaşmıştır.


2. Karşılıklı Geziler

Çalıştığımız coğrafyada yaşayan gazetecilere Türkiye’nin meselelerini doğru anlatmak kadar Türkiye’deki gazetecilerin de yurtdışındaki konulara hâkim olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple TAM, her yıl karşılıklı geziler düzenlemeyi hedeflemektedir.


3. Kültürel Faaliyetler

Ortadoğu’nun inanılmaz genişlikteki kültür ikliminin Türkiye’de yeterli miktarda anlatılamadığına inanan TAM yönetimi bu hususta da çalışmalar yürütmeyi hedeflemekte ve araştırmalar yapılmasını sağlayarak toplantı ve yayınlar yoluyla bu bilgileri paylaşmayı hedeflemektedir. Aynı şekilde Türk kültürünün de en doğru biçimde aktarımını sağlamak için birçok farklı sanat disiplini ve kültür kollarında yurtdışı faaliyet ve yayınları hedeflemektedir.


4. Çalıştay ve Konferanslar

Arap coğrafyasında sayıları yüzlerle ifade edilen düşünce kuruluşları ile iş birliği içerisinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanan çalıştaylarla güncel ve tarihten gelen sorunlara çözümler üretmek amacıyla her yıl 12 çalıştay yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca yılda bir defa Arap dünyasının düşünür ve medya mensuplarından hazırlanacak elit bir seçkiyle büyük katılımlı bir konferans yapılması TAM’ın en önemli planlarından biridir.


5. Eğitim

Türkiye’de Arapça Kuran dili olmasına karşın çok az bilinmektedir. Ancak günümüzde gitgide Arap dilinin önemi artmaktadır. Aynı şekilde ülkemizde yaşamaya başlayan medya mensupları Türk diline hâkim olamadıkları için birçok iş imkanını değerlendiremeyip, gündemi Arapça kaynaklardan takip etmek zorunda kalmaktadır. Bu meyanda TAM, bir süre önce başlattığı Dil Kurslarını sayısını arttırarak devam ettirmeyi planlamaktadır.

Öte yandan meslekte çalışmakta olan medya emekçilerinin birçoğu teknik bilgiden yoksun olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu açığı kapatmak adına TAM, Arapça medya meslek kursları başlatmayı planlamaktadır.

Ayrıca TAM, Akademik faaliyetler çerçevesinde Üniversitelerle anlaşmalar yaparak Türk kültürü, edebiyatı, sanatı, ekonomisi ve siyaseti üzerine Arap gazetecileri akademik çalışmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir.


6. İnternet, Sosyal Medya ve Düzenli Yayınlar

Edebi anlamda çok büyük bir derinliğe sahip olan Arap coğrafyasında her gün binlerce makale neşredilmektedir. Ancak bu makalelerin çok azı Türkçeye çevrilmektedir. Aynı şekilde Türkiye’nin meselelerini doğru anlatan birçok makale ve araştırma uluslararası arenaya yansıyamadan sönüp gitmektedir.

Bu eksiği gözlemleyen TAM, bünyesinde barındıracağı editör, çevirmen, grafiker ve uzmanlarıyla her ay yüzlerce makaleyi iki yönlü çevirip İnternet sitesinden yayınlayacak, aralarından seçtikleri ile hazırlayacağı bir dergi ile de bunları Türk okurları ile paylaşacaktır.